Ventilationssystem

Vi hjälper er att gå igenom samtliga av era ventilationsaggregat och presenterar bästa lösningen för respektive aggregat.

Vårt ledord är att man måste ha en ”hjärna” dvs. styrsystemet, som styr alla ingående komponenter, endast då kan man nå den fulla besparingspotentialen i fastigheten.

  • Utbyte av styrutrustning för att ha möjlighet till att köra aggregatet så energieffektivt som möjligt

  • Utbyte av föråldrade ineffektiva direktstartade fläktar till nya effektiva varvtalsreglerade

  • Komplettering av funktioner på aggregat som gör det mer energieffektivt, som tex varvtalsstyrning på CO2 givare

  • Spjällstyrningar för olika zoner

  • Förregling av tex kylbatteri i ventilationsaggregatet med radiatorsystemet i värmeundercentralen så att inte värme och kyla går samtidigt.