Byggnadsautomationssystem

Många fastigheter idag är inte optimerade för varken energibesparing eller komfort och alltför ofta jobbar kyla och värme mot varandra.

Byggnadsautomationssystemet är byggnadens ”hjärna” och styr de flesta av systemen i byggnaden så att både energibesparing och komfort uppnås.

Vi kan hjälpa er med en totallösning för både små och stora fastigheter inom både värme, ventilation och kyla, där vi kopplar samman samtliga system till ett centralt byggnadsautomationssystem.

Efter ni installerat ett nytt byggnadsautomationssystem från oss kan vi hjälpa er med driftoptimering, fjärrassistans och energiuppföljning, allt via vårt bildsystem som gör att ni får en säker och energieffektiv anläggning.

Många fastigheter idag, nya som gamla är ofta ineffektivt konstruerade när det gäller värme, ventilation och kyla, vi kommer därför gärna ut och ser över er anläggning och inkommer med offert på den lösning som passar er fastighet bäst.

En ungefärlig besparing på ca 15-20% är vanlig när man graderar upp byggnadsautomationssystemet så alla byggnadens system jobbar tillsammans.