Driftoptimering

Vi erbjuder olika avtal inom driftoptimering av er DUC anläggning som sker via vårt bildsystem:

Vi kommer gärna ut och går igenom er anläggning och kommer med offert på energibesparande åtgärder som tex utbyte av styrsystem, utbyte av värmeväxlare eller ventilationsaggregat.

  • Energioptimering – Vi jobbar kontinuerligt med er anläggning för att minska er energianvändning inom el, fjärrvärme, fjärrkyla etc

  • Energiuppföljning – Vi förser er med löpande månadsrapporter om er energianvändning och energibesparing av olika medier jämfört mot tidigare period

  • Fjärrassistans – Vi hjälper er på distans med er anläggning vid behov