Intelligenta rumsregulatorer

För att kunna nå den högsta möjliga energibesparingen och få den bästa komforten i en fastighet är en intelligent rumsregulator ett måste.

När kontoret öppnar på morgonen kommer personalen in till sina respektive rum, då känner den intelligenta rumsregulatorn i varje rum av närvaro, personbelastning (CO2), temperatur, solinstrålning mm och ställer med hjälp av dessa parametrar in det mest energioptimala driftläget:

Belysning dimmas ner om ljusnivån utifrån är tillräcklig, persienner dras upp och sol släpps in om rummet behöver värmas upp, istället för att använda köpt värme till rummets radiatorer, Spjäll öppnar för till- och frånluft så att rummet ventileras efter aktuell personbelastning.

Vid kylbehov dras persienner för om det är sol ute och för att undvika onödig användning av kyla, räcker inte persiennerna till för att hålla nere temperaturen slås kylbafflar till och reglerar för att nå inställt rumsbörvärde.

På kvällen när kontoret ej används mer släcks belysning, spjäll till ventilation stänger ner till grundflödesnivå, temperaturbörvärden gå i ekonomiläge för att spara onödig värme-och kylanvändning.