Grundvattenpump

Då många källare i olika fastigheter ligger lägre än kommunala spill- eller dagvattenledningar sitter det egna dag- och grundvattenpumpar installerade.

I många fall saknas larm från både pumpar och hög nivå och i vissa fall finns larmlampor installerade, tyvärr kommer dessa larm oftast inte fram varken i rätt tid eller till rätt personer, vilket alltför ofta leder till översvämning och fuktskador i fastigheten.

Genom att koppla in pumplarm och högnivålarm till byggnadsautomationssystemet kommer larmen direkt till oss eller till berörda parter som kan göra ett snabbt ingripande och då istället åtgärda ett problem innan en skada har skett.