Värmesystem

Vi går igenom ert värmesystem och återkommer med offert och förslag på förändringar som hjälper till att energieffektivisera anläggningen

  • Utbyte av byggnadsautomationssystemet till er värmeanläggning

  • Helhetsentreprenad, utbyte av oljepanna till fjärrvärme eller utbyte av föråldrade fjärrvärmeväxlare

  • Utbyte av termostatventiler och termostater

  • Flödesinjustering

  • Utbyte av cirkulationspump

  • Mätning av förbrukning av tex fjärrvärme och med avläsning av tex daglig förbrukning i byggnadsautomationssystemet

  • Förregling av radiatorsystemet i värmeundercentralen med kylbatteriet i ventilationsaggregatet och med ev. cirkulationskylaggregat så att inte värme och kyla går samtidigt