Tappvarmvatten

Vi går igenom ert tappvarmvattensystem i undercentralen och återkommer med offert och förslag på förändringar som hjälper till att hålla nere energikostnader och som förhindrar legionellatillväxt.

  • Utbyte av byggnadsautomationssystemet till er tappvarmvattenanläggning

  • Legionellafunktion – minimerar riskerna att med legionellatillväxt

  • Utbyte av cirkulationspump

  • Utbyte av gamla utslitna eller överdimensionerade fjärrvärmeventiler

  • Mätning av förbrukning av kall- och varmvatten med avläsning av förbrukning i byggnadsautomationssystemet