Värmeväxlare

Detta brukar man ofta kalla byggnadens ”hjärta”, för det är oftast här värmeproduktionen till radiatorsystemet och uppvärmningen av tappvarmvatten sker.

Vi utför även hela entreprenader där vi i samarbete med våra duktiga underentreprenörer byter ut ert gamla styrsystem och era gamla värmeväxlare mot nya för att kunna säkerställa en optimal, driftsäker och energisnål anläggning. Många värmeundercentraler idag har värmeväxlare som är i hyfsat skick, men där styrsystemet är förlegat, i dessa anläggningar erbjuder vi utbyte av styrsystemet för att även här få en optimal, driftsäker och energisnål anläggning.